RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
MOTO - FORNAL BARTOSZ FORNALCZYK

 

W zwiazku z Rozporzadzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako „RODO” chcielibysmy przekazac Ci kilka informacji dotyczacych przetwarzania danych osobowych.


 

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE
MOTO - FORNAL Bartosz Fornalczyk z siedziba w Kaliszu ul. Dobrzecka 176A, moto.fornal@gmail.com


 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA, OKREpS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe beda przetwarzane w celu:

 

 1. dochodzenia roszczen i obrony przed roszczeniami, przetwarzanie niezbedne jest do celów wynikajacych z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegajacego na obronie interesów administratora. Dane te przetwarzane beda do czasu przedawnienia roszczen lub zgloszenia skutecznego sprzeciwu.

 2. rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakosc i wizerunek przedsiebiorcy. Dane przetwarzane beda do czasu zalatwienia sprawy bedacej przedmiotem reklamacji, skargi, wniosku lub zgloszenia skutecznego sprzeciwu;

 3. prowadzenia dokumentacji ksiegowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie niezbedne jest do wypelnienia obowiazku prawnego w zw. z odpowiednimi przepisami prawa. Dane przetwarzane beda przez okres wymagany przepisami (np. podatkowymi);

 4. zawarcia i realizacji umowy oraz wykonania uslug (poprzez formularz na stronie moto-fornal.pl, telefonicznie lub w osobiscie w siedzibie) podstawa: koniecznosc wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotycza, lub podjecia kroków na wniosek osoby, której dane dotycza, przed zawarciem umowy, art. 6 ust 1 lit b) RODO. Dane przetwarzane beda do czasu realizacji lub rozwiazania umowy;

 

DANE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ZGODY

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgode (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jest ona zawsze dobrowolna i moze byc odwolana w kazdej chwili.

Aby wycofac zgode mozesz skontaktowac sie z nami mailowo (moto.fornal@gmail.com), korespondencyjnie lub osobiscie w siedzibie firmy (dane kontaktowe administratora).

Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane moga byc przekazywane naszym partnerom, dostawcom, uslugodawcom wylacznie w celu wykonania i realizacji naszych uslug w zakresie niezbednym do wykonania danej czynnosci. W szczególnosci dane moga byc przekazywane:

 • dostawcom uslug platnosci on-line,

 • dostawcom uslug ksiegowych, prawnych, informatycznych,


 

TWOJE PRAWA

Ze wzgledu na fakt, ze przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 • zadania dostepu do swoich danych osobowych,

 • zadania sprostowania swoich danych osobowych,

 • zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • zadania przeniesienia danych w odniesieniu do danych osobowych, które przekazales administratorowi i które przetwarzane sa na podstawie umowy,

 • wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych).

 

Ponadto przysluguje Ci prawo wniesienia prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach okreslonych w art. 21 RODO.


 

OBOWIAZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, choc konieczne by zawrzec i w prawidlowy sposób zrealizowac umowe/usluge. W przypadku niepodania danych osobowych nie bedzie mozliwe wykonanie umowy oraz realizacja celów opisanych w niniejszej klauzuli.

Newsletter
Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera!
Wyślemy Ci powiadomienia o atrakcyjnych promocjach i nowościach.